Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai hộp bánh cân nặng \(\dfrac{4}{5}\)kg, trong đó có một hộp bánh nặng \(\dfrac{4}{{15}}\)kg. Hỏi hộp bánh còn lại nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 672863: Hai hộp bánh cân nặng \(\dfrac{4}{5}\)kg, trong đó có một hộp bánh nặng \(\dfrac{4}{{15}}\)kg. Hỏi hộp bánh còn lại nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. \(\dfrac{4}{{15}}\)kg

B. \(\dfrac{8}{5}\)kg

C. \(\dfrac{8}{{15}}\)kg

D. \(\dfrac{2}{5}\)kg

Câu hỏi : 672863

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tìm cân nặng của hộp bánh còn lại = Tổng cân nặng của hai hộp bánh – Cân nặng của hộp bánh đã biết.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hộp bánh còn lại nặng số ki-lô-gam là:

  \(\dfrac{4}{5} - \dfrac{4}{{15}} = \dfrac{8}{{15}}\) (kg)

  Đáp số: \(\dfrac{8}{{15}}\)kg

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com