Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) không có đặc điểm nào sau đây?

Câu 672877: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) không có đặc điểm nào sau đây?

A. Tổng giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra bên trong lãnh thổ một nước.

B. Trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm.

C. Không phân biệt do người trong nước hay nước ngoài tạo ra.

D. Phân biệt do người trong nước hay nước ngoài tạo ra.

Câu hỏi : 672877

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Địa lí 10, Một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tổng sản phẩm trong nước (GDP) không phân biệt do người trong nước hay nước ngoài tạo ra mà tính theo tổng giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra bên trong lãnh thổ một nước.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com