Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cách phân loại nguồn lực phổ biến hiện nay là

Câu 672887: Cách phân loại nguồn lực phổ biến hiện nay là

A. căn cứ vào nguồn gốc hình thành và phạm vi lãnh thổ.

B. căn cứ vào tính chất và phạm vi lãnh thổ.

C. căn cứ vào nguồn gốc hình thành và tính chất.

D. căn cứ vào nguồn gốc hình thành, phạm vi lãnh thổ và tính chất.

Câu hỏi : 672887

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Địa lí 10, Các nguồn lực phát triển kinh tế.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách phân loại nguồn lực phổ biến hiện nay là căn cứ vào nguồn gốc hình thành và phạm vi lãnh thổ:

  - Căn cứ vào nguồn gốc, có thể phân loại nguồn lực thành vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế - xã hội.

  - Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ, nguồn lực có thể phân loại thành trong nước, ngoài nước.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com