Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bảng layer là nơi chứa?

Câu 672920: Bảng layer là nơi chứa?

A. Giúp quản lý các đối tượng của ảnh, hỗ trợ quá trình chỉnh ảnh.

B. Các thông số hoặc cách thức điều chỉnh công cụ.

C. Nơi đặt ảnh cần chỉnh sửa và cho phép xem trước.

D. Các loại bút dùng để vẽ hoặc chỉnh sửa ảnh.

Câu hỏi : 672920

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Bảng layer là nơi chứa Giúp quản lý các đối tượng của ảnh, hỗ trợ quá trình chỉnh ảnh.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bảng layer là nơi chứa Giúp quản lý các đối tượng của ảnh, hỗ trợ quá trình chỉnh ảnh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com