Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lớp 4A có 16 học sinh nam. Số học sinh nữ bằng \(\dfrac{5}{4}\) số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Câu 673076: Lớp 4A có 16 học sinh nam. Số học sinh nữ bằng \(\dfrac{5}{4}\) số học sinh nam. Hỏi lớp 4A có tất cả bao nhiêu học sinh?

A. 32 học sinh

B. 36 học sinh

C. 38 học sinh

D. 40 học sinh

Câu hỏi : 673076

Quảng cáo

Phương pháp giải:

- Tìm số học sinh nữ = Số học sinh nam \( \times \) \(\dfrac{5}{4}\)

- Tìm số học sinh lớp 4A = Số học sinh nam + Số học sinh nữ.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lớp 4A có số học sinh nữ là:

  \(16 \times \dfrac{5}{4} = 20\) (học sinh)

  Lớp 4A có tất cả số học sinh là:

  16 + 20 = 36 (học sinh)

  Đáp số: 36 học sinh

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com