Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một trường học có 1 200 học sinh. Số học sinh có học lực trung bình chiếm \(\dfrac{3}{8}\) tổng số học sinh, số học sinh khá chiếm \(\dfrac{2}{5}\) số học sinh, còn lại là số học sinh giỏi. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh giỏi?

Câu 673096: Một trường học có 1 200 học sinh. Số học sinh có học lực trung bình chiếm \(\dfrac{3}{8}\) tổng số học sinh, số học sinh khá chiếm \(\dfrac{2}{5}\) số học sinh, còn lại là số học sinh giỏi. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh giỏi?

Câu hỏi : 673096

Quảng cáo

Phương pháp giải:

- Số học sinh có học lực trung bình = Tổng số học sinh \( \times \,\,\dfrac{3}{8}\)

- Số học sinh khá = Tổng số học sinh \( \times \,\,\dfrac{2}{5}\)

- Số học sinh giỏi = Tổng số học sinh – Số học sinh trung bình – Số học sinh khá.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Số học sinh có học lực trung bình là:

  \(1\,\,200 \times \dfrac{3}{8} = 450\) (học sinh)

  Số học sinh khá là:

  \(1\,\,200 \times \dfrac{2}{5} = 480\) (học sinh)

  Số học sinh giỏi là:

  1 200 – 450 – 480 = 270 (học sinh)

  Đáp số: 270 học sinh

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com