Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vai trò nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ?

Câu 673136: Vai trò nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ?

A. Trực tiếp sản xuất ra máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

B. Thúc đẩy sự phát triển và phân bố của các ngành kinh tế khác.

C. Nâng cao đời sống văn hóa, văn minh cho người dân.

D. Tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Câu hỏi : 673136

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Địa lí 10, Ngành Dịch vụ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trực tiếp sản xuất ra máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất là vai trò của ngành công nghiệp.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com