Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đâu không phải là tiêu chí đánh giá dịch vụ vận tải?

Câu 673145: Đâu không phải là tiêu chí đánh giá dịch vụ vận tải?

A. Cước phí vận tải.

B. Sự an toàn cho hành khách và hàng hóa.

C. Khối lượng vận chuyển.

D. Cự li vận chuyển trung bình.

Câu hỏi : 673145

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Địa lí 10, Ngành Dịch vụ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tiêu chí đánh giá dịch vụ vận tải là sự an toàn cho hành khách và hàng hóa, khối lượng vận chuyển, cự li vận chuyển trung bình.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com