Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vai trò của ngành dịch vụ trong đời sống xã hội là

Câu 673147: Vai trò của ngành dịch vụ trong đời sống xã hội là

A. tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

B. thúc đẩy liên kết giữa các vùng lãnh thổ.

C. đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa đất nước.

D. thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển.

Câu hỏi : 673147

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Địa lí 10, Ngành Dịch vụ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vai trò của ngành dịch vụ trong đời sống xã hội là tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com