Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trả lời các câu hỏi sau:

a) Cho bảng số liệu:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CỦA ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG BIỂN Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 – 2020

(Đơn vị: %)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)

Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển của đường bộ và đường biển ở nước ta giai đoạn 2000 – 2020.

b) Tại sao giao thông vận tải đường ô tô gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng về môi trường?

Câu 673150: Trả lời các câu hỏi sau:


a) Cho bảng số liệu:


TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CỦA ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG BIỂN Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 – 2020


(Đơn vị: %)(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)


Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển của đường bộ và đường biển ở nước ta giai đoạn 2000 – 2020.


b) Tại sao giao thông vận tải đường ô tô gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng về môi trường?

Câu hỏi : 673150

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nhận dạng biểu đồ.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  *Gợi ý:

  a) Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển của đường bộ và đường biển ở nước ta giai đoạn 2000 – 2020.

  - Vẽ biểu đồ đường.

  - Yêu cầu:

  + Vẽ chính xác, đầy đủ các yếu tố, sạch đẹp.

  + Vẽ đúng khoảng cách năm và tỉ lệ trục tung.

  + Vẽ bằng 1 màu mực.

  b) Tại sao giao thông vận tải đường ô tô gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng về môi trường?

  - Sử dụng nhiều nguyên nhiên liệu.

  - Mạng lưới đường, nơi đỗ ô tô chiếm nhiều diện tích.

  - Tình trạng ô nhiễm không khí (do các loại khí thải), tiếng ồn, nhất là ở các thành phố lớn.

  - Tình trạng ùn tắc giao thông không ngừng tăng lên…

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com