Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi mở thẻ Notes and Handouts thì sẽ xuất hiện điều gì?

Câu 673154: Khi mở thẻ Notes and Handouts thì sẽ xuất hiện điều gì?

A. Các lựa chọn để chèn ngày tháng, số trang, tiêu đề đầu trang và tiêu đề chân trang.

B. Các lựa chọn để chèn ngày tháng.

C. Các lựa chọn để chèn số trang.

D. Các lựa chọn để chèn tiêu đề đầu trang và tiêu đề chân trang.

Câu hỏi : 673154

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Khi mở thẻ Notes and Handouts thì sẽ xuất hiện Các lựa chọn để chèn ngày tháng, số trang, tiêu đề đầu trang và tiêu đề chân trang.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi mở thẻ Notes and Handouts thì sẽ xuất hiện Các lựa chọn để chèn ngày tháng, số trang, tiêu đề đầu trang và tiêu đề chân trang.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com