Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số lần lặp trong Scratch được thể hiện trong lệnh?

Câu 673166: Số lần lặp trong Scratch được thể hiện trong lệnh?

A. Next costume.

B. Wait seconds.

C. Repeat.

D. Move steps.

Câu hỏi : 673166

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Số lần lặp trong Scratch được thể hiện trong lệnh Repeat.   

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số lần lặp trong Scratch được thể hiện trong lệnh Repeat.   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com