Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một cấu trúc lặp khi không biết trước số lần lặp khi?

Câu 673168: Một cấu trúc lặp khi không biết trước số lần lặp khi?

A. Biểu thức nhận giá trị sai.

B. Biểu thức nhận giá trị đúng.

C. Cả hai đáp án trên đều đúng.

D. Đáp án khác.

Câu hỏi : 673168

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Một cấu trúc lặp khi không biết trước số lần lặp khi Biểu thức nhận giá trị đúng.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Một cấu trúc lặp khi không biết trước số lần lặp khi Biểu thức nhận giá trị đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com