Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong quá trình khai thác thuộc địa Việt Nam lần thứ nhất, trên lĩnh vực kinh tế, thực dân Pháp không thực hiện chính sách nào dưới đây?

Câu 673180: Trong quá trình khai thác thuộc địa Việt Nam lần thứ nhất, trên lĩnh vực kinh tế, thực dân Pháp không thực hiện chính sách nào dưới đây?

A. Giảm hoặc xóa bỏ các thứ thuế vô lí.

B. Cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền.

C. Tập trung khai thác than và kim loại.

D. Mở mang hệ thống giao thông vận tải.

Câu hỏi : 673180

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phân tích, loại trừ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Chính sách cai trị của thực dân Pháp trên lĩnh vực kinh tế:

  + Tăng cường cướp đoạt ruộng đất, lập đồn điền trồng lúa, chè, cao su.

  + Tập trung khai thác than và kim loại.

  + Xây dựng hệ thống giao thông phục vụ cho việc khai thác tài nguyên và mục đích quân sự.

  + Duy trì các loại thuế cũ ban hành nhiều thuế mới.

  => Đáp án A: Giảm hoặc xóa bỏ các thứ thuế vô lí không phải chính sách mà Pháp thực hiện.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com