Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: \(\left( {\dfrac{2}{9} + \dfrac{1}{3}} \right) \times \dfrac{3}{7} = \dfrac{2}{9} \times \dfrac{3}{7} + \dfrac{1}{3} \times \dfrac{3}{{.....}}\)

Câu 673205: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: \(\left( {\dfrac{2}{9} + \dfrac{1}{3}} \right) \times \dfrac{3}{7} = \dfrac{2}{9} \times \dfrac{3}{7} + \dfrac{1}{3} \times \dfrac{3}{{.....}}\)

A. 2

B. 3

C. 7

D. 9

Câu hỏi : 673205

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Khi nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân lần lượt từng phân số của tổng với phân số thứ ba rồi rộng các kết quả đó lại với nhau.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\left( {\dfrac{2}{9} + \dfrac{1}{3}} \right) \times \dfrac{3}{7} = \dfrac{2}{9} \times \dfrac{3}{7} + \dfrac{1}{3} \times \dfrac{3}{7}\)

  Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là 7.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com