Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thừa số thứ nhất là \(\dfrac{2}{3}\), thừa số thứ hai là \(\dfrac{9}{8}\). Tích của hai thừa số đó là:

Câu 673210: Thừa số thứ nhất là \(\dfrac{2}{3}\), thừa số thứ hai là \(\dfrac{9}{8}\). Tích của hai thừa số đó là:

A. \(\dfrac{8}{9}\)

B. \(\dfrac{1}{6}\)

C. \(\dfrac{3}{4}\)

D. \(\dfrac{9}{4}\)

Câu hỏi : 673210
Phương pháp giải:

Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tích của hai thừa số đó là:

  \(\dfrac{2}{3} \times \dfrac{9}{8} = \dfrac{{2 \times 9}}{{3 \times 8}} = \dfrac{{18}}{{24}} = \dfrac{3}{4}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com