Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điền các số thích hợp vào chỗ chấm

\(A = \dfrac{4}{6} \times \dfrac{9}{{12}} \times \dfrac{{16}}{{20}} \times \dfrac{{25}}{{30}} \times \dfrac{{36}}{{42}} \times \dfrac{{49}}{{56}} \times \dfrac{{64}}{{72}} \times \dfrac{{81}}{{90}} = \dfrac{1}{{......}}\)

Câu 673215: Điền các số thích hợp vào chỗ chấm

\(A = \dfrac{4}{6} \times \dfrac{9}{{12}} \times \dfrac{{16}}{{20}} \times \dfrac{{25}}{{30}} \times \dfrac{{36}}{{42}} \times \dfrac{{49}}{{56}} \times \dfrac{{64}}{{72}} \times \dfrac{{81}}{{90}} = \dfrac{1}{{......}}\)

Câu hỏi : 673215

Quảng cáo

Phương pháp giải:

- Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

- Rút gọn các phân số.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  \(A = \dfrac{4}{6} \times \dfrac{9}{{12}} \times \dfrac{{16}}{{20}} \times \dfrac{{25}}{{30}} \times \dfrac{{36}}{{42}} \times \dfrac{{49}}{{56}} \times \dfrac{{64}}{{72}} \times \dfrac{{81}}{{90}}\)

  \(A = \dfrac{{4 \times 9 \times 16 \times 25 \times 36 \times 49 \times 64 \times 81}}{{6 \times 12 \times 20 \times 30 \times 42 \times 56 \times 72 \times 90}}\)

  \(A = \dfrac{{2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 4 \times 4 \times 5 \times 5 \times 6 \times 6 \times 7 \times 7 \times 8 \times 8 \times 9 \times 9}}{{2 \times 3 \times 3 \times 4 \times 4 \times 5 \times 5 \times 6 \times 6 \times 7 \times 7 \times 8 \times 8 \times 9 \times 9 \times 10}}\)

  \(A = \dfrac{{2 \times 2 \times (3 \times 3 \times 4 \times 4 \times 5 \times 5 \times 6 \times 6 \times 7 \times 7 \times 8 \times 8 \times 9 \times 9)}}{{2 \times (3 \times 3 \times 4 \times 4 \times 5 \times 5 \times 6 \times 6 \times 7 \times 7 \times 8 \times 8 \times 9 \times 9) \times 10}}\)

  \(A = \dfrac{{2 \times 2}}{{2 \times 10}}\)

  \(A = \dfrac{4}{{20}} = \dfrac{1}{5}\)

  Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là 5.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com