Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực dân Pháp cơ bản hoàn thành công cuộc xâm lược Việt Nam sau khi

Câu 673251: Thực dân Pháp cơ bản hoàn thành công cuộc xâm lược Việt Nam sau khi

A. kí với nhà Nguyễn hai bản hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt.

B. triệt hạ được mọi hành động của phái chủ chiến trong triều đình.

C. dập tắt được các cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân Việt Nam.

D. thiết lập được bộ máy cai trị của chính quyền thực dân ở khắp ba kì.

Câu hỏi : 673251

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử và Địa lí 8, nội dung Quá trình thực dân Pháp xâm lược và cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1884.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thực dân Pháp cơ bản hoàn thành công cuộc xâm lược Việt Nam sau khi kí với nhà Nguyễn hai bản hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com