Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Người dân lên vua Tự Đức các bản Thời vụ sách (vào năm 1877 và 1882) là

Câu 673256: Người dân lên vua Tự Đức các bản Thời vụ sách (vào năm 1877 và 1882) là

A. Trần Đình Túc.

B. Nguyễn Trường Tộ.

C. Phạm Phú Thứ.

D. Nguyễn Lộ Trạch.

Câu hỏi : 673256
Phương pháp giải:

SGK Lịch sử và Địa lí 8, nội dung Những đề nghị cải cách của quan lại, sĩ phu yêu nước.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong những năm 1877 - 1882, Nguyễn Lộ Trạch đã viết các bản Thời Vụ sách lên vua Tự Đức, đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com