Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường cong trong hình vx bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Câu 673317: Đường cong trong hình vx bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. \(y = \dfrac{{x + 2}}{{2x - 2}}\).

B. \(y = \dfrac{{2x}}{{3x - 3}}\).

C. \(y = \dfrac{{x + 1}}{{2x - 2}}\).

D. \(y = \dfrac{{2x - 4}}{{x - 1}}\).

Câu hỏi : 673317

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nhận dạng đồ thị hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất, dựa vào các điểm thuộc đồ thị hàm số.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đồ thị hàm số đi qua điểm \(\left( {0; - \dfrac{1}{2}} \right)\) nên chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com