Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương (1885 - 1896)?

Câu 673359: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương (1885 - 1896)?

A. Pháp có ưu thế hơn về vũ khí, kĩ thuật, phương tiện chiến tranh.

B. Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào nổ ra lẻ tẻ, thiếu sự liên kết.

C. Phong trào không nhận được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân.

D. Thiếu giai cấp tiên tiến lãnh đạo và đường lối đấu tranh đúng đắn.

Câu hỏi : 673359

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Suy luận.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Phong trào Cần vương thất bại do nhiều nguyên nhân, như:

  + Phong trào Cần vương nổ ra khi thực dân Pháp còn mạnh, có ưu thế vượt trội về lực lượng, vũ khí, kĩ thuật, ... do đó Pháp đủ sức đàn áp những cuộc khởi nghĩa còn thiếu tính thống nhất.

  + Hạn chế về mặt đường lối và giai cấp lãnh đạo.

  + Phong trào diễn ra lẻ tẻ, địa phương, thiếu sự liên kết và chỉ đạo thống nhất trong toàn quốc.

  => Đáp án C: Phong trào không nhận được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân không phản ánh đúng nguyên nhân thất bại của phong trào Cần vương.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com