Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX không có nội dung nào dưới đây?

Câu 673363: Chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh đầu thế kỉ XX không có nội dung nào dưới đây?

A. Giương cao ngọn cờ dân chủ và cải cách xã hội.

B. Đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

C. Dựa vào Pháp để chống phong kiến và cải cách xã hội.

D. Cổ động thực nghiệp, lập các hội buôn, phát triển kinh tế.

Câu hỏi : 673363

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phân tích, loại trừ.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh:

  + Giương cao ngọn cờ dân chủ và cải cách xã hội.

  + Dựa vào Pháp để chống phong kiến và cải cách xã hội.

  + Cổ động thực nghiệp, lập các hội buôn, phát triển kinh tế.

  => Đáp án B: Đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến không nằm trong chủ trương cứu nước của Phân Châu Trinh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com