Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cuộc vận động Duy tân diễn ra trên lĩnh vực nào?

Câu 673377: Cuộc vận động Duy tân diễn ra trên lĩnh vực nào?

A. Kinh tế, văn hóa.

B. Văn hóa, xã hội, giáo dục.

C. Kinh tế, chính trị, xã hội.

D. Kinh tế, văn hóa, xã hội.

Câu hỏi : 673377

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Suy luận dựa trên kiến thức đã học.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Năm 1906, Phan Châu Trinh cùng nhóm sĩ phu tiến bộ mở cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì với chủ trương dựa vào Pháp để cải cách nhằm “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Cuộc vận động Duy tân diễn ra trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com