Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong quy trình tạo giống thuần chủng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp, bước cuối cùng là

Câu 673381: Trong quy trình tạo giống thuần chủng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp, bước cuối cùng là

A. thu thập vật liệu ban đầu.

B. lai các dòng thuần chủng khác nhau.

C. tạo dòng thuần chủng từ các tổ hợp gen đã chọn.

D. chọn tổ hợp gen mong muốn.

Câu hỏi : 673381

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng lý thuyết đã học về công nghệ tế bào.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để có thể tạo ra giống mới, trước hết cần nguồn biến dị di truyền

  (biến dị tổ hợp, đột biến, ADN tái tổ hợp) → chọn tổ hợp gen mong muốn → đưa về trạng thái đồng hợp tử Dòng thuần chủng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com