Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở một quần thể đậu Hà Lan, xét một gen có hai alen (A và a), tần số alen A là 0,9. Theo lí thuyết, tần số alen a của quần thể này là

Câu 673383: Ở một quần thể đậu Hà Lan, xét một gen có hai alen (A và a), tần số alen A là 0,9. Theo lí thuyết, tần số alen a của quần thể này là

A. 0,1.

B. 0,9.

C. 0,01.

D. 0,81.

Câu hỏi : 673383

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Trong quần thể chỉ có 2 loại alen, một loại trội và một loại lặn thì tổng tần số alen trội và tần số alen lặn bàng một.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gen có hai alen (A và a), tần số alen A là 0,9 → Tần số alen a = 1 - 0,9 = 0,1.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com