Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bào quan nào sau đây tham gia vào quá trình hô hấp sáng ở thực vật?

Câu 673391: Bào quan nào sau đây tham gia vào quá trình hô hấp sáng ở thực vật?

A. Ti thể.

B. Không bào.

C. Nhân.

D. Ribôxôm.

Câu hỏi : 673391

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ oxi và giải phóng CO2 ngoài sáng, xảy ra đồng thời với quang hợp. 

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính ở thực vật là ti thể.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com