Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng đột biến nào sau đây không phải là đột biến cấu trúc NST?

Câu 673398: Dạng đột biến nào sau đây không phải là đột biến cấu trúc NST?

A. Đảo đoạn.

B. Đa bội.

C. Mất đoạn.

D. Lặp đoạn.

Câu hỏi : 673398
Phương pháp giải:

Đột biến NST được chia thành đột biến số lượng và độ biến cấu trúc NST.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đa bội là đột biến số lượng NST.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com