Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong phản ứng hóa học \(\mathop {Ca}\limits^0 \, + \,{\mathop {Cl}\limits^0 _2}\xrightarrow{{}}\mathop {Ca}\limits^{ + 2} {\mathop {Cl}\limits^{ - 1} _2}\), một nguyên tử Ca đã

Câu 673436: Trong phản ứng hóa học \(\mathop {Ca}\limits^0 \, + \,{\mathop {Cl}\limits^0 _2}\xrightarrow{{}}\mathop {Ca}\limits^{ + 2} {\mathop {Cl}\limits^{ - 1} _2}\), một nguyên tử Ca đã

A. nhường 1 electron.

B. nhường 2 electron.

C. nhận 2 electron.

D. nhận 1 electron.

Câu hỏi : 673436
Phương pháp giải:

Phản ứng oxi hóa – khử.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  $\mathop {Ca}\limits^0 \xrightarrow{{}}\mathop {Ca}\limits^{ + 2}  + 2e$

  ⟹ Một nguyên tử Ca nhường 2 electron.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com