Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng giữa K với H2O xảy ra như sau: \(2\mathop K\limits^0 \, + \,2{\mathop H\limits^{ + 1} _2}O\xrightarrow{{}}2\mathop K\limits^{ + 1} OH\, + \,{\mathop H\limits^0 _2}\). Chất khử trong phản ứng trên là

Câu 673439: Phản ứng giữa K với H2O xảy ra như sau: \(2\mathop K\limits^0 \, + \,2{\mathop H\limits^{ + 1} _2}O\xrightarrow{{}}2\mathop K\limits^{ + 1} OH\, + \,{\mathop H\limits^0 _2}\). Chất khử trong phản ứng trên là

A. KOH.

B. K.

C. H2.

D. H2O.

Câu hỏi : 673439

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Chất khử là chất cho electron.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  $\mathop K\limits^0 \xrightarrow{{}}\mathop K\limits^{ + 1}  + 1e$

  K trong phản ứng trên là chất khử

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com