Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng giữa CaCO3 và HCl xảy ra theo phương trình hóa học:

CaCO3(s) + 2HCl (aq) $\xrightarrow{{}}$  CaCl2 (aq) + CO2 (g) + H2O(l)

Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng trên?

Câu 673444: Phản ứng giữa CaCO3 và HCl xảy ra theo phương trình hóa học:

CaCO3(s) + 2HCl (aq) $\xrightarrow{{}}$  CaCl2 (aq) + CO2 (g) + H2O(l)

Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng trên?

A. Diện tích bề mặt tiếp xúc của CaCO3 với HCl.

B. Nồng độ của CaCl2.

C. Nhiệt độ của hệ phản ứng.

D. Nồng độ của HCl.

Câu hỏi : 673444

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: nhiệt độ, áp suất, xúc tác, diện tích bề mặt, nồng độ.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nồng độ CaCl2 không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com