Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các Quận nào nhà Hán sáp nhập vào Trung Quốc là đúng?

Câu 673477: Các Quận nào nhà Hán sáp nhập vào Trung Quốc là đúng?

A. Giao Chỉ và Nhật Nam, Mê Linh.

B. Giao Chỉ và Phong Châu, Nhật Nam.

C. Cửu Chân và Mê Linh, Giao Chỉ.

D. Giao Chỉ và Cửu Chân, Nhật Nam.

Câu hỏi : 673477

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử và Địa lí 6, nội dung Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các quận Giao Chỉ và Cửu Chân, Nhật Nam, nhà Hán sáp nhập vào Trung Quốc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com