Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right).\) Đạo hàm của hàm số \(y = \sqrt[3]{{{x^4}}}\) là hàm nào sau đây?

Câu 673493: Trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right).\) Đạo hàm của hàm số \(y = \sqrt[3]{{{x^4}}}\) là hàm nào sau đây?

A. \(y' = \sqrt[3]{x}.\)

B. \(y' = \dfrac{4}{3}\sqrt[3]{x}.\)

C. \(y' = x.\)

D. \(y' = \dfrac{1}{3}\sqrt[3]{x}.\)

Câu hỏi : 673493

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Công thức đạo hàm \({\left( {{x^n}} \right)^\prime } = n{x^{n - 1}}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y = \sqrt[3]{{{x^4}}} = {x^{\dfrac{4}{3}}} \Rightarrow y' = \dfrac{4}{3}{x^{\dfrac{1}{3}}} = \dfrac{4}{3}\sqrt[3]{x}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com