Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số nào sau đây đồng biến trên \(\mathbb{R}?\)

Câu 673495: Hàm số nào sau đây đồng biến trên \(\mathbb{R}?\)

A. \(y = {3^x}.\)

B. \(y = {\log _2}x.\)

C. \(y = {\left( {\dfrac{2}{3}} \right)^x}.\)

D. \(y = {\log _{\dfrac{1}{3}}}x.\)

Câu hỏi : 673495

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Hàm số \(y = f\left( x \right)\) đồng biến trên \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\) thoả mãn \(y' \ge 0\,\,\forall x \in \mathbb{R}\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hàm số \(y = {3^x}\) đồng biến trên \(\mathbb{R}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com