Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Câu 1: Nam and Hoa are talking about online shopping.

A. That's true

B. That's a bad idea

C. I don't quite agree

D. No problem

Câu hỏi : 673546
Phương pháp giải:
Ngôn ngữ giao tiếp
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nam và Hoa đang nói chuyện về mua sắm trực tuyến.

  - Nam: "Ngày nay, mua sắm trực tuyến đang trở thành sự lựa chọn tốt nhất của ngày càng nhiều người."

  - Hoa: "______. Họ có thể mua nhiều loại sản phẩm ngay tại nhà mình."

  A. Đúng vậy

  B. Đó là một ý tưởng tồi

  C. Tôi không hoàn toàn đồng ý

  D. Không vấn đề gì

  Tạm dịch:

  - Nam: "Ngày nay, mua sắm trực tuyến đang trở thành sự lựa chọn tốt nhất của ngày càng nhiều người."

  - Hoa: “Đúng vậy. Họ có thể mua nhiều loại sản phẩm ngay tại nhà mình."

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Lan Chi is inviting Phong to join the English club.

A. What a good friend you are!

B. Yes. I am very busy.

C. Yeah. Good idea. I'd love to.

D. What do you think?

Câu hỏi : 673547
Phương pháp giải:
Ngôn ngữ giao tiếp
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lan Chi đang mời Phong tham gia câu lạc bộ tiếng Anh.

  - Lan Chi: "Tôi biết bạn rất giỏi tiếng Anh. Bạn có muốn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi không?" - Phong: "______"

  A. Bạn quả là một người bạn tốt!

  B. Vâng. Tôi đang rất bận.

  C. Vâng. Ý tưởng tốt. Tôi rất thích.

  D. Bạn nghĩ sao?

  Tạm dịch:

  - Lan Chi: "Tôi biết bạn rất giỏi tiếng Anh. Bạn có muốn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi không?" - Phong: “Vâng. Ý tưởng tốt. Tôi rất thích.”

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com