Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Quảng cáo

Câu 1: It is compulsory for all students to wear their student ID cards at school.

A. All students shouldn't wear ftheir student ID cards at school.

B. All students can wear their student ID cards at school.

C. All students needn't wear their student ID cards at school.

D. All students must wear their student ID cards at school.

Câu hỏi : 673585
Phương pháp giải:
Động từ khuyết thiếu
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  It is compulsory: bắt buộc = must

  Tạm dịch:

  Tất cả học sinh đều phải đeo thẻ sinh viên khi đến trường.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: I haven't eaten this kind of food before.

A. I have eaten this kind of food many times.

B. The last time I ate this kind of food before ago.

C. I last ate this kind of food before.

D. This is the first time I have ever eaten this kind of food.

Câu hỏi : 673586
Phương pháp giải:
Thì hiện tại hoàn thành
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  S + haven’t/hasn’t + PII before = This is the first time + hiện tại hoàn thành: đây là lần đầu tiên ai làm gì

  Tạm dịch:

  Tôi chưa từng ăn loại thức ăn này trước đây.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: "How long have you been waiting here?" Lan asked me.

A. Lan asked me how long I had been waiting there.

B. Lan asked me how long have I been waiting there.

C. Lan asked me how long I have been waiting there.

D. Lan asked me how long had I been waiting there.

Câu hỏi : 673587
Phương pháp giải:
Câu trần thuật
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đổi “you” thành “I”

  Đổi “here” thành “there”

  Lùi thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn về quá khứ hoàn thành tiếp diễn  

  Tạm dịch:

  "Anh đã đợi ở đây bao lâu rồi?" Lan hỏi tôi.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com