Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong thời gian ở Quảng Châu (Trung Quốc) từ năm 1924 đến năm 1927, Nguyễn Ái Quốc có hoạt động nào sau đây nhằm chuẩn bị cho bước chuyển biến về chất của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam?

Câu 673613: Trong thời gian ở Quảng Châu (Trung Quốc) từ năm 1924 đến năm 1927, Nguyễn Ái Quốc có hoạt động nào sau đây nhằm chuẩn bị cho bước chuyển biến về chất của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam?

A. Gây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nòng cốt.

B. Trực tiếp tạo ra sự phân hóa trong các tổ chức tiền cộng sản.

C. Bắt đầu xây dựng lí luận cách mạng giải phóng dân tộc.

D. Khởi đầu tạo dựng các mối quan hệ với cách mạng thế giới.

Câu hỏi : 673613

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phân tích, loại trừ đáp án.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Đáp án A lựa chọn vì giai đoạn 1924 – 1927, Nguyễn Ái Quốc đã gây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nòng cốt Cụ thể, ngay từ năm cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã về Quảng Châu (Trung Quốc) để trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc cho nhân dân Việt Nam. Người mở các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cách mạng.

  - Đáp án B loại vì sự phân hóa là do thực tiễn lịch sử chứ không phải do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp tạo nên.

  - Đáp án C loại vì từ sau khi đọc Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin năm 1920 thì Nguyễn Ái Quốc đã tích cực nghiên cứu và truyền bá lí luận cách mạng theo khuynh hướng vô sản về Việt Nam chứ không phải đến giai đoạn 1924 – 1927 mới bắt đầu xây dựng lí luận cách mạng theo khuynh hưởng vô sản.

  - Đáp án D loại vì khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 thì cách mạng Việt Nam đã trở thanh 1 bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com