Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự ra đời của Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam năm 1944 là một minh chứng cho

Câu 673620: Sự ra đời của Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam năm 1944 là một minh chứng cho

A. việc thực hiện quan điểm “văn hóa hóa kháng chiến” của Đảng Cộng sản Đông Dương.

B. thành công trong xây dựng cơ quan chuyên trách chống “giặc dốt”.

C. thành công của chủ trương mở rộng Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam.

D. sự thành công trong thực tế của chiến lược đại đoàn kết dân tộc.

Câu hỏi : 673620

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phân tích.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   Đáp án A loại vì việc thực hiện quan điểm “văn hóa hóa kháng chiến" của Đảng Cộng sản Đông Dương được xác định trong Đại hội II năm 1951. Bên cạnh đó, việc thực hiện quan điểm "văn hóa hóa kháng chiến" được thể hiện ở thành tựu của văn học, nghệ thuật nói chung trong những năm cuối kháng chiến và sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, không phải ở việc ra đời của Hội Văn Hóa Cứu Quốc. => không phù hợp với câu hỏi.

  - Đáp án B loại vì Hội Liên Hiệp Quốc Dân ra đời năm 1946, không liên quan đến thời gian của câu hỏi.

  - Đáp án C loại vì cơ quan chuyên trách chống “giặc dốt" và phổ cập văn hóa là Nha Bình dân học vụ.

  - Đáp án D chọn vì sự ra đời của Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam năm 1944 là một minh chứng cho sự thành công trong thực tế của chiến lược đại đoàn kết dân tộc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com