Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng điều kiện lịch sử của phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam?

Câu 673626: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng điều kiện lịch sử của phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam?

A. Phát xít Nhật cấu kết với thực dân Pháp cai trị Đông Dương.

B. Lực lượng cách mạng phục hồi và phát triển trên cả nước.

C. Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra chủ trương đấu tranh mới.

D. Chính phủ Pháp thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa.

Câu hỏi : 673626

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phân tích, loại trừ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nội dung không phản ánh đúng điều kiện lịch sử của phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam đó là Phát xít Nhật cấu kết với thực dân Pháp cai trị Đông Dương.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com