Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Quảng cáo

Câu 1: People in the mountainous areas are still in the habit of destroying forests for cultivation.

A. industry

B. farming

C. planting

D. wood

Câu hỏi : 673657
Phương pháp giải:
Từ vựng
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. industry (n): công nghiệp

  B. farming (n): nông nghiệp

  C. planting (n): trồng trọt  

  D. wood (n): gỗ

  ? cultivation (n): sự trồng trọt, canh tác = farming

  Tạm dịch:

  Người dân miền núi vẫn có thói quen phá rừng để làm nương rẫy.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: We should join hands to protect our environment.

A. put up

B. make decisions

C. take up

D. work together

Câu hỏi : 673658
Phương pháp giải:
Kết hợp từ
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. put up: chịu đựng

  B. make decisions: đưa ra quyết định

  C. take up: chiếm

  D. work together: cùng làm việc

  ? join hands: cùng hỗ trợ = work together

  Tạm dịch:

  Chúng ta nên chung tay để bảo vệ môi trường của chúng ta.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com