Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Quảng cáo

Câu 1: Jack bought that second-hand car. He then recognized that he shouldn’t have done that.

A. Jack wished that he has not bought that second-hand car.

B. If only Jack hadn’t bought that second-hand car.

C. Jack regretted to buy that second-hand car.

D. Jack wished that he did not buy that second-hand car.

Câu hỏi : 673664
Phương pháp giải:
If only
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  If only + quá khứ hoàn thành: tiếc vì làm gì trong quá khứ

  Tạm dịch:

  Jack đã mua chiếc xe cũ đó. Sau đó anh ấy nhận ra rằng lẽ ra anh ấy không nên làm điều đó.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: He was very surprised to be addressed by the Queen. He didn’t answer at once.

A. Not until he was so surprised to answer did the Queen address him.

B. So surprised was he to be addressed by the Queen that he didn’t answer at once.

C. Only when he was addressed by the Queen could he answer the surprising questions at once.

D. But for such a nice surprise, he would have been addressed by the Queen.

Câu hỏi : 673665
Phương pháp giải:
Câu đảo ngữ
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  So + adj + tobe + N + that + mệnh đề: quá....đến nỗi....

  Tạm dịch:

  Anh ấy rất ngạc nhiên khi được Nữ hoàng nói chuyện. Anh ấy không trả lời ngay lập tức.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com