Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết hàm số \(F\left( x \right)\) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right)\) trên \(\mathbb{R}\). Tìm \(\int {\left[ {f\left( x \right) + 2023} \right]dx} \)

Câu 673763: Biết hàm số \(F\left( x \right)\) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right)\) trên \(\mathbb{R}\). Tìm \(\int {\left[ {f\left( x \right) + 2023} \right]dx} \)

A. \(\int {\left[ {f\left( x \right) + 2023} \right]dx}  = F\left( x \right) + 2023{x^2} + C\).

B. \(\int {\left[ {f\left( x \right) + 2023} \right]dx}  = F\left( x \right) + C\).

C. \(\int {\left[ {f\left( x \right) + 2023} \right]dx}  = F\left( x \right) + \dfrac{{2023}}{2}{x^2} + C\).

D. \(\int {\left[ {f\left( x \right) + 2023} \right]dx}  = F\left( x \right) + 2023x + C\).

Câu hỏi : 673763

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng: \(\int {\left[ {f\left( x \right) + g\left( x \right)} \right]dx}  = \int {f\left( x \right)dx}  + \int {g\left( x \right)dx} \)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\int {\left[ {f\left( x \right) + 2023} \right]dx}  = \int {f\left( x \right)dx}  + \int {2023dx}  = F\left( x \right) + 2023x + C\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com