Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với mọi cặp số dương \(a,\,\,b\) thỏa mãn \(\log a + 3\log b - 1 = 0\). Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 673790: Với mọi cặp số dương \(a,\,\,b\) thỏa mãn \(\log a + 3\log b - 1 = 0\). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. \(a{b^3} = 1\).

B. \(a{b^3} = 10\).

C. \(a + {b^3} = 10\).

D. \(a + 3b = 10\).

Câu hỏi : 673790
Phương pháp giải:

Sử dụng:

\(\begin{array}{l} - \,\,\log x + \log y = \log \left( {xy} \right)\\ - \,\,a\log x = \log \left( {{x^a}} \right)\end{array}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\log a + 3\log b - 1 = 0 \Leftrightarrow \log a + \log \left( {{b^3}} \right) = 1 \Leftrightarrow \log \left( {a{b^3}} \right) = 1 \Leftrightarrow a{b^3} = 10\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com