Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ 81 kg mùn cưa chứa 50% xenlulozo (còn lại là tạp chất trơ) sản xuất được m kg glucozo và hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Giá trị của m là

Câu 673881: Từ 81 kg mùn cưa chứa 50% xenlulozo (còn lại là tạp chất trơ) sản xuất được m kg glucozo và hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Giá trị của m là

A. 72.

B. 90.

C. 45.

D. 36.

Câu hỏi : 673881

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phản ứng thủy phân polisaccarit.

nxenlulozo = nglucozo

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  ${C_6}{H_{10}}{O_5}\xrightarrow{{{H_2}O}}{C_6}{H_{12}}{O_6}$

  \({m_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \frac{{81.50\% }}{{162}}.180.80\%  = 36(kg)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com