Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thủy phân hoàn toàn 88,4 gam chất béo bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 9,2 gam glixerol và m gam muối. Giá trị của m là

Câu 673884: Thủy phân hoàn toàn 88,4 gam chất béo bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 9,2 gam glixerol và m gam muối. Giá trị của m là

A. 83,2.

B. 91,2.

C. 100,4.

D. 96,0.

Câu hỏi : 673884

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Định luật bảo toàn khối lượng: Σmcd = Σmsp

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sơ đồ: chất béo + NaOH ⟶ muối + C3H5(OH)3

  \({n_{NaOH\,pu}} = 3.{n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}} = 3.\frac{{9,2}}{{92}} = 0,3(mol)\)

  BTLK: mc.beo + mNaOH = mmuối + mglixerol

  ⟹ m = 88,4 + 0,3.40 – 9,2 = 91,2 (g)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com