Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 40,0% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 12,24 gam muối. Giá trị của m là

Câu 673892: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 40,0% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 12,24 gam muối. Giá trị của m là

A. 19,2.

B. 4,8.

C. 6,4.

D. 9,6.

Câu hỏi : 673892

Quảng cáo

Phương pháp giải:

\({n_{{H_2}O}} = {n_{NaOH}} = {n_{ - COO(aa)}}\)

Định luật bảo toàn khối lượng: maa + mNaOH = mmuối + mH2O

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt: \({n_{{H_2}O}} = {n_{NaOH}} = {n_{ - COO(aa)}} = x(mol)\)

  ⟶ nO(X) = 2x ⟶ \({m_X} = \frac{{16.2x}}{{40\% }} = 80x\)

  BTKL: 80x + 40x = 12,24 + 18x

  ⟹ x = 0,12 (mol)

  ⟹ mX = 0,12.80 = 9,6 (g)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com