Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ tư tưởng nào dưới đây được các triều đại phong kiến Việt Nam sử dụng làm hệ tư tưởng chính thống của nhà nước quân chủ và chi phối nội dung giáo dục, khoa cử của văn minh Đại Việt?

Câu 673901: Hệ tư tưởng nào dưới đây được các triều đại phong kiến Việt Nam sử dụng làm hệ tư tưởng chính thống của nhà nước quân chủ và chi phối nội dung giáo dục, khoa cử của văn minh Đại Việt?

A. Nho giáo.

B. Tư tưởng Hồ Chí Minh.

C. Đạo giáo.

D. Chủ nghĩa Mác - Lênin.

Câu hỏi : 673901

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Suy luận.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nho giáo được các triều đại phong kiến Việt Nam sử dụng làm hệ tư tưởng chính thống của nhà nước quân chủ và chi phối nội dung giáo dục, khoa cử của văn minh Đại Việt.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com