Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào dưới đây là cơ sở hình thành của văn minh Đại Việt?

Câu 673903: Nội dung nào dưới đây là cơ sở hình thành của văn minh Đại Việt?

A. Ảnh hưởng của văn minh phương Tây cổ đại.

B. Sự xâm lược và đô hộ của đế quốc Mĩ.

C. Sự xâm lược và đô hộ của thực dân Pháp.

D. Trên cơ sở kế thừa nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc.

Câu hỏi : 673903

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, nội dung Văn minh Đại Việt.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cơ sở hình thành của văn minh Đại Việt là trên cơ sở kế thừa nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com