Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

“Những người tự tiện giết trâu ngựa thì xử phạt 80 trượng và nộp tiền giá con trâu ngựa ấy vào công khố” (Trích Quốc Triều hình luật, bản dịch của Viện Sử học Việt Nam). Đoạn trích trên thể hiện chính sách nào của các triều đại phong kiến Việt Nam?

Câu 673912: “Những người tự tiện giết trâu ngựa thì xử phạt 80 trượng và nộp tiền giá con trâu ngựa ấy vào công khố” (Trích Quốc Triều hình luật, bản dịch của Viện Sử học Việt Nam). Đoạn trích trên thể hiện chính sách nào của các triều đại phong kiến Việt Nam?

A. Bảo vệ trâu bò cho các gia đình nghèo.

B. Quan tâm bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

C. Bảo vệ nguồn nguyên liệu cho nghề thủ công.

D. Nhà nước độc quyền trong chăn nuôi trâu bò.

Câu hỏi : 673912

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Suy luận dựa trên các chính sách của triều đại phong kiến Việt Nam.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đoạn trích trên thể hiện chính sách quan tâm bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com