Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhà Lê sơ có chính sách nào dưới đây để khuyến khích giáo dục khoa cử phát triển?

Câu 673924: Nhà Lê sơ có chính sách nào dưới đây để khuyến khích giáo dục khoa cử phát triển?

A. Dựng bia đá ở Văn Miếu, khắc tên những người đỗ tiến sĩ.

B. Lập Quốc học viện cho con em quan lại học tập.

C. Ban Chiếu khuyến học, động viên nhân dân đi học.

D. Xây dựng Văn Miếu, tạc tượng Chu Công, Khổng Tử.

Câu hỏi : 673924

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Suy luận.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhà Lê sơ đã dựng bia Văn Miếu, khắc tên những người đỗ tiến sĩ để khuyến khích giáo dục khoa cử phát triển.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com