Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

. Người ta tiến hành phỏng vấn 40 người về một mẫu áo sơ mi mới. Người điều tra yêu cầu cho điểm mẫu áo đó theo thang điểm 100 . Kết quả được trình bày trong Bảng 16.

a) Tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm.

b) Tính giá trị của tứ phân vị \({Q_1},{Q_2}\) của mẫu số liệu.

c) Xác định mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu 673958: . Người ta tiến hành phỏng vấn 40 người về một mẫu áo sơ mi mới. Người điều tra yêu cầu cho điểm mẫu áo đó theo thang điểm 100 . Kết quả được trình bày trong Bảng 16.

a) Tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm.

b) Tính giá trị của tứ phân vị \({Q_1},{Q_2}\) của mẫu số liệu.

c) Xác định mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu hỏi : 673958

Quảng cáo

Phương pháp giải:

nn

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Trung vị là: \({M_e} = 70 + \left( {\dfrac{{20 - 9}}{{23}}} \right) \cdot 10 \approx 75\) .
  b) \({Q_1} = 70 + \left( {\dfrac{{10 - 9}}{{23}}} \right) \cdot 10 \approx 70,{Q_2} = {M_e} \approx 75\) .
  c) \({M_o} = 70 + \left( {\dfrac{{23 - 5}}{{2.23 - 5 - 6}}} \right) \cdot 10 \approx 75\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com